Boşanma Davalarında Yeni Yasa Değişiklikleri

En son yasa değişiklikleri 2021 yılında yapılmıştır ve Türkiye’de boşanma davaları ile ilgili çeşitli değişiklikler getirmiştir. Yeni yasal düzenlemeler, boşanma davalarının daha hızlı ve adil bir şekilde çözülmesini amaçlamaktadır. Bazı ana değişiklikler şunlardır:

  1. Dava Şartı Olarak Mal Rejimi Sözleşmesi: Evlilik sırasında yapılan mal rejimi sözleşmesi artık boşanma davası açılmadan önce dava şartı olarak düzenlenmiştir.
  2. Velayet Davaları: Yeni yasal düzenlemeler, velayet davalarının çözümünü hızlandırmak için, duruşma salonları dışında alternatif çözüm yollarını önermektedir.
  3. Nafaka Miktarları: Yeni yasal düzenlemeler, nafaka miktarlarının hesaplanmasında farklı kriterlerin kullanılmasını öngörmektedir.

Bu değişiklikler, Türkiye’de boşanma davalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak, her boşanma davası kendi özel koşullarına göre ele alınmalıdır ve Mersin ilinde Hukuk ve Danışmanlık hizmeti veren Avukat Yaren Yavuz TEL ile iletişime geçerek profesyonel hizmet alabilirsiniz.